Metamorfosemassage

Wat is metamorfosemassage of prenataaltherapie?

Robert St. John ontdekte de reflexpunten die corresponderen met de zwangerschap en pre – conceptie periode.

Men gaat hierbij uit van de veronderstelling dat de baby tijdens de zwangerschap bepaalde indrukken kan opdoen die invloed hebben op hem/haar. Dit kan natuurlijk zowel in positieve als in negatieve zin zijn. Deze kunnen zijn of haar overtuiging of denkwijze t.a.v. de wereld en zichzelf flink beïnvloeden. Het ongeboren kind ervaart en beleeft vooral de emoties van de moeder mee, maar kan vaak niet begrijpen dat deze niet altijd met hem zelf te maken hebben. Het kan nog niet relativeren. Wij weten misschien dat mama verdrietig is omdat er iemand uit haar omgeving plots is overleden, maar de baby voelt alleen het verdriet, de onmacht en alle emoties die er bij komen kijken. Daardoor gebeurt het nogal eens dat de baby de gebeurtenis niet goed kan verwerken en zijn levensenergie stagneert. Dit kan ook in zijn / haar latere leven invloed hebben op zijn / haar gedrag, denkwijze en lichamelijke constitutie.

Ook kan het kind al voor de conceptie een belasting bij zich hebben bv. door vorige levens of erfelijkheid.

Bij prenataaltherapie of metamorfosemassage tracht men om d.m.v. zachte massage van een bepaalde lijn op de voeten, handen en het hoofd de levensenergie weer te laten stromen. Op die manier kan men blokkades achter zich te laten en een nieuwe start kan maken.

Geschiedenis van de metamorfosemassage

Metamorfosemassage is ontstaan vanuit de voetreflextherapie. Het is ontwikkeld door Robert St. John, arts en reflexoloog die veel met kinderen met het Down syndroom werkte. Daardoor vermoedde hij dat sommige problemen al tijdens de zwangerschap ontstonden. Hij zocht en vond de reflexzones van de zwangerschap en ontdekte deze lijnen op de voeten, handen en het hoofd (bewegen, handelen en denken).

Omdat hij zag dat deze kinderen door toepassing van deze massage veranderden (zowel op emotioneel vlak, gedrag, intelligentie als uiterlijk) noemde hij het metamorfose of gedaanteverwisseling.

Klik hier om weer naar boven te komen.

Indicaties metamorfosemassage of prenataaltherapie

Ik heb hieronder de meest uitgesproken klachten genoemd maar zelf neem ik vooral als maatstaf dat het een zeer chronisch probleem betreft, dat ondanks reguliere en / of alternatieve behandelingen onvoldoende verbetering geeft. Het lijkt wel of de oorzaak ongrijpbaar is of veel te diep zit.

• Bij een lichamelijk sterke persoon zullen de problemen het meest in zijn of haar emotionele kant tot uiting komen bv. bij chronische angsten of depressies, autisme, slachtofferrol, leerproblemen ….

• Bij een emotioneel sterke persoon zullen de klachten zich meer op lichamelijk vlak manifesteren bv. lichamelijke klachten met een chronisch karakter (denk aan chronische rugklachten!), lichamelijke handicap.

• Bij een individu dat zowel op lichamelijk als op emotioneel vlak sterk is zullen de problemen zich meer uiten in het gedrag bv. bij hechtingsproblemen, ADHD….

• Overigens is deze therapie niet alleen voor kinderen bedoeld maar ook voor volwassenen die vermoeden dat er iets in hun prenatale periode heeft geleid tot een bepaald probleem.

• Bij kinderen die behandeld worden combineer ik nagenoeg altijd de voetreflextherapie met de metamorfosemassage. Nagenoeg elk kind gaat in die periode met sprongen vooruit in zijn/ haar “zwakke” plek. Bv. lezen, rekenen of taal, sociale vaardigheden of motoriek. Ze lijken ineens door te hebben hoe het werkt….

 Klik hier om weer naar boven te komen.

Hoe kunnen problemen ontstaan?

Op verschillende momenten in of zelfs al voor de zwangerschap kan er een “stress” moment of zelfs periode zijn geweest dat bij de baby spanning heeft opgeleverd.

•  Tijdens de pre – conceptie periode: In vorige levens, door erfelijke patronen van de ouders, ras of cultuureigenschappen…….

• Tijdens de conceptie: Zwangerschap door verkrachting, ongewenste zwangerschap, I.V.F ……

• Tijdens de zwangerschap: Bij een mislukte abortus, “verkeerd” geslacht, gevoelens van twijfel of angst en verdriet bij de moeder. Dit kan zijn over de zwangerschap maar ook om andere dingen. Denk bv. aan eerdere miskramen (niet blij durven zijn), verslavingsproblemen, stress……….

• Tijdens de geboorte: Denk aan problemen bij moeder of kind bij de bevalling, een tangverlossing, te vroeg bevallen……….

• Tijdens de eerste levensjaren: Bv adoptie – kinderen, couveuse baby’s, veel ziekenhuisopnames in de eerste levensjaren, problemen in het gezin………….

 Klik hier om weer naar boven te komen.

Belangrijk!

Bent u zwanger en wil u weten hoe u dergelijke problemen kunt voorkomen? Wat kunt u doen als er iets heftigs gebeurt, u veel spanning hebt en vermoedt dat uw kindje er last van kan hebben? Probeer het te vertellen tegen uw kindje, al is het maar in uw gedachten. Uw kindje kan het nog niet relativeren, ziet u als verlengstuk van zichzelf. Dus als u verdrietig bent omdat oma plots is overleden, of het heel spannend is op het werk, kunt u door een beetje uitleg te geven uw baby helpen om het probleem los te koppelen van zichzelf.

Mocht u zich schuldig voelen om alles wat er is misgegaan tijdens uw zwangerschappen: Uw kind wil een aantal belangrijke levenslessen ervaren en dit is er waarschijnlijk al de “perfecte” voorbereiding op geweest. Geen enkele zwangerschap verloopt vlekkeloos, in volledige harmonie en zonder dat er iets gebeurt wat invloed heeft. We zijn nu eenmaal maar gewoon mensen die van alles meemaken.

Belangrijker is om nu te kijken hoe jullie verder kunnen en dit punt kunnen overwinnen.

Klik hier om weer naar boven te komen.